fbpx

Quarterlife crisis?

Wij geven je graag meer inzicht in de tekenen en symptomen van dit fenomeen. En voorzien je van kennis en praktische handvatten om je te helpen moeitelozer door dit seizoen in je leven te navigeren. We geven antwoord op vragen als:

 • Wat is een quarterlifecrisis c.q. een dertigersdip?
 • Wat zijn de symptomen van een quarterlifecrisis?
 • Met welke gevoelens/emoties krijg je te maken als je een quarterlifecrisis doormaakt?
 • Welke bewezen oplossingen en handvatten zijn er om een quarterlifecrisis op te lossen?

Quarterlifecrisis | De basisprincipes 

Vaak wordt gedacht dat de ‘twintiger en dertiger jaren’ de beste leeftijden van iemands leven zijn. Personen in deze leeftijdscategorie verkeren over het algemeen in goede gezondheid, hebben relatief minder verantwoordelijkheden, beschikken over voldoende kansen en mogen zich meer risico’s veroorloven in zowel hun professionele als privéleven. Het wordt echter steeds duidelijker dat ook mensen in dit ontwikkelingsstadium niet vrij zijn van de stress die met de toenemende verantwoordelijkheden komt. In feite ervaren veel mensen in deze levensfase perioden van onzekerheid en angst waarin ze hun doelen, plannen en zelfs relaties in twijfel trekken. Dit wordt de quarterlifecrisis/dertigersdip genoemd.

Wij geven je graag meer inzicht in de tekenen en symptomen van dit fenomeen. En voorzien je van kennis en praktische handvatten om je te helpen moeitelozer door dit seizoen in je leven te navigeren. We geven antwoord op vragen als:

 • Wat is een quarterlifecrisis c.q. een dertigersdip?
 • Wat zijn de symptomen van een quarterlifecrisis?
 • Met welke gevoelens/emoties krijg je te maken als je een quarterlifecrisis doormaakt?
 • Welke bewezen oplossingen en handvatten zijn er om een quarterlifecrisis op te lossen?

Vraag je je af of je een quarterlifecrisis doormaakt? Doe via deze link de Quarterlifecrisis check >>

Quarterlifecrisis | Dertigersdip

Net als bij de meer algemeen erkende midlifecrisis, is de quarterlifecrisis/dertigersdip een periode van onzekerheid en treedt doorgaans op wanneer mensen zich in hun ‘twintiger en dertiger jaren’ in de val gelokt, ongeïnspireerd en gedesillusioneerd voelen. Dit gaat veelal gepaard met gevoelens van ‘vastzitten’ in een doodlopend sociaal leven, werk en/of woonsituatie. Leeftijdsgenoten en vrienden lijken met gemak grote stappen te maken in hun carrière, de een na de ander gaat trouwen/samenwonen en krijgt kinderen terwijl jij nog niet eens een vaste relatie kunt krijgen, laat staan houden. Deze mensen worstelen dan o.a. met de vragen: ‘wie ben ik?’, ‘wat wil ik? ’wat kan ik?’. Ze kijken terug op de eerder gemaakte keuzes in voorbereiding op wat er komen gaat.

Mogelijke stressfactoren van een quarterlifecrisis/dertigersdip:

 • Zoeken naar betekenisvol werk of carrière stap
 • Voor het eerst zelfstandig/alleen wonen
 • Omgaan met diverse relaties: familie, vrienden, collega’s, levenspartner
 • Langetermijn beslissingen nemen over de inrichting van het persoonlijke of professionele leven.
 • Het doormaken/verwerken van een traumatische gebeurtenis

Stadia van een quarterlifecrisis/dertigersdip

Een quarterlifecrisis/dertigersdip voltrekt zich doorgaans in vier fasen:

 • Fase I: Gevoel van vastzitten in een of andere commitment in je privé of professionele leven.
 • Fase II: Gevoel van buitengesloten zijn en eenzaamheid. Dit gevoel kan het gevolg zijn van een verhuizing, het verbreken van een relatie, afsluiting van een studie of het verwerken of doormaken van een traumatische gebeurtenis.
 • Fase III: Nadenken over het leven. Tijdens de periode van isolatie/afzondering (fase II) kun je na gaan denken over waar je je bevindt in het leven en over het veranderen van je levensplannen.
 • Fase IV: Het verkennen van (nieuwe) mogelijkheden voor het (her)inrichten van activiteiten op het gebied van werk, thuissituatie en/of sociaal leven. Dit is tevens de fase waarin er actie ondernomen kan worden om uit de quarterlifecrisis te komen.

De quarterlifecrisis/dertigersdip is dus een crisis die veelal gepaard gaat met bezorgdheid over de richting en kwaliteit van het leven. Over het algemeen gaat het hier om een levenscrisis waar vooral personen in de leeftijd van begin twintig tot halverwege de dertig mee worden geconfronteerd. Er geldt echter geen harde leeftijdsgrens: het kan al op je zeventiende beginnen en ook veertigers kunnen hiermee worstelen. Daarom draagt deze levensfase in de volksmond verschillende namen: quarterlifecrisis, twintigersdilemma, dertigersdip en veertigersdilemma.

Wie kan te maken krijgen met een quarterlifecrisis?

Iedereen kan hiermee te maken krijgen. Het overkomt vaak gezonde mensen met een goede baan, een druk en hecht sociaal leven, een fijn thuis, leuke relatie(s) en een liefhebbend familie – en toch voelen ze zich verloren. Kortom, ook mensen met ogenschijnlijk alle ingrediënten voor een bevoorrecht leven kunnen ermee te maken krijgen.

Vraag je je af of je een quarterlifecrisis doormaakt? Doe via de link hieronder de Quarterlifecrisis check >>

TIP: Maak je een quarterlifecrisis door? In plaats van halsoverkop je baan op te zeggen, je relatie te beëindigen en naar de andere kant van de wereld te verhuizen, identificeer eerst precies waardoor je je opgesloten voelt. Je zou hierdoor kunnen ontdekken dat het probleem wellicht op een vreedzamere manier opgelost zou kunnen worden.

Met een eerlijke kijk naar jezelf, je zelfbeeld en identiteit en gedrag kun je je leven een positieve wending geven.

Benieuwd naar waar te beginnen?

Quarterlifecrisis | Symptomen 

Een quarterlifecrisis gaat om een strijd tussen de behoefte aan onafhankelijkheid en het aangaan van een commitment. Als je het gevoel hebt dat je je op jonge leeftijd aan iets/iemand hebt gecommitteerd – of het nu om je carrière of je relatie gaat – kun je je opgesloten en overweldigd voelen en naar onafhankelijkheid hunkeren.

De quarterlifecrisis kan zich uiten in een behoefte om ‘weg’ te willen lopen uit je huidige (levens)omstandigheden – een behoefte om opnieuw te beginnen. Mensen worstelen met de vraag ’wie ben ik?’ en kijken terug op de eerder gemaakte keuzes in voorbereiding op wat er komen gaat. Samenvattend is het een periode van onzekerheid, frustratie en twijfel rond je carrière, relaties en/of financiële situatie. Concreet kun je de volgende symptomen ervaren:

 • Je voelt je gevangen in je privé of professionele leven.
 • Je bent bang dat al je vrienden het ‘pico bello’ voor elkaar hebben: vaste relatie, kinderen, carrière, huis, enz. terwijl jij nog steeds zit te wachten op de baan of liefde van je leven.
 • Je ervaart financiële stress, je hebt het gevoel niet genoeg geld te verdienen en maakt je ernstig zorgen over de betaalbaarheid van je levenswensen.
 • Je ervaart onzekerheid, angst en frustratie over je toekomst, je identiteit als mens en je levensdoel.
 • Je voelt je onvervuld en ‘verloren’ op het werk of in je relatie.
 • Je weet niet wat je wilt en blijft (te lang) in twijfel hangen.
 • Je laat je tegenhouden door angst om dat te doen wat je graag zou willen.
 • Je voelt je ‘niet goed genoeg’.
 • Je worstelt met gewoontes die jouw succes en welzijn saboteren: je zet twee stappen vooruit en drie stappen terug. Bijvoorbeeld door gedurende de week gezond te eten en in het weekend toe te geven aan eetbuien, of een relatie te laten verslechteren door jaloezie of onzekerheid. Te veel drinken. Te veel tijd doorbrengen op sociale media of andere activiteiten die geen waarde toevoegen aan je leven.
 • Je hebt continu het gevoel dat je uitgeput en opgebrand bent.
 • Psychische klachten die kunnen wijzen op een quarterlifecrisis zijn: besluiteloosheid, onzekerheid, laag zelfbeeld, neerslachtig, opgejaagd voelen, wantrouwend zijn, angst- en paniekklachten, makkelijk huilen, prikkelbaar: snel ergeren of boos worden, concentratieproblemen.
 • Fysieke klachten die je kunt ervaren zijn: hoofdpijn, buikpijn, hartkloppingen, hyperventilatie, benauwdheid, slapeloosheid, vermoeidheid, snel grieperig worden.

Vraag je je af of je een quarterlifecrisis doormaakt? Doe via de link hieronder de Quarterlifecrisis check >>

TIP: Ervaar je deze symptomen? Zoek uit wat jou gelukkig maakt. Tijd dus om aan je emotionele intelligentie te werken en je leven weer leuker te maken. Emotionele intelligentie staat voor hoe goed je met je emoties kunt omgaan en op de emoties van andere mensen kunt reageren.

Er zijn vijf sleutelgebieden van emotionele intelligentie: zelfbewustzijn, zelfregulatie, sociale vaardigheden, empathie en motivatie. Als je hierin ‘gezond’ bent, kun je makkelijker omgaan met gevoelens van ontoereikendheid, onbekwaamheid en negatieve energie omzetten in iets productievers om je gevoel van welzijn en geluk te bevorderen.

Ben je benieuwd naar te beginnen?

Quarterlifecrisis | Gevoelens en Emoties

Eén van de grootste problemen met de quarterlifecrisis is dat de meesten die ermee worden geconfronteerd vaak het gevoel hebben dat ze geen (terechte) reden hebben om het moeilijk te hebben en te worstelen in het leven. Immers, deze levensjaren zouden vooral leuk en relatief gemakkelijk moeten zijn. Daardoor kunnen zijzelf of anderen in hun omgeving proberen de uitdagingen die zij ervaren te bagatelliseren of te verdringen.

De realiteit is echter dat een grote groep twintigers en dertigers in toenemende mate ontevreden zijn over onder meer hun sociale leven, werk en privé situatie in het algemeen. De overgrote meerderheid geeft aan het moeilijk te vinden om door de vele uitdagingen en wendingen van het leven te navigeren. Zelfs het dagelijks leven kan als een grote worsteling voelen. De wereld beweegt zich in zo’n meedogenloos snel tempo dat het als onmogelijk kan voelen om grip op het leven te krijgen. Hierdoor kunnen ze geconfronteerd worden met het gevoel dat ze, ondanks alles wat ze hebben, nog steeds iets missen. Concreet kan dit leiden tot vragen zoals: ‘Wie ben ik echt?’, ‘Wat wil ik? ’Wat kan ik?’ en ‘Hoe geef ik op een vervullende manier richting aan mijn leven en toekomst, privé en professioneel?’.

Dit zijn belangrijke, diepgaande en vaak ingewikkelde levensvragen. Vragen die veelal niet eenvoudig te beantwoorden zijn en daardoor leiden tot gevoelens van frustratie, zorgen, angsten, piekeren, paniek, richtingloosheid, onzekerheid, lusteloosheid, (onverklaarbare) somberheid, eenzaamheid, emotionele onvervuldheid en verwarring, en/of lichamelijke onrust.

TIP:  Er zijn twee leidende categorieën in het leven. De eerste categorie bevat de ‘hygiënefactoren’ van het leven – dit zijn zaken als salaris, relatiestatus, aanzien en baanzekerheid. Hoewel deze factoren belangrijk zijn, leiden ze niet tot het ultieme geluk in het leven.

De tweede categorie bevat onze ‘motivators’ en drijfveren. Hierin spelen zaken als erkenning, verantwoordelijkheid, bijdragen aan de maatschappij, een gevoel waardevol te zijn en persoonlijke groei een belangrijke rol. Dit zijn de factoren die voldoening schenken en het gevoel van het ultieme geluk verhogen. De truc is dus om je te focussen op je drijfveren en niet al je aandacht te concentreren op de ‘hygiënefactoren’.

Oak House Academy biedt je het perspectief en een solide bodem waarop je op jouw eigen tempo de nodige inzichten verkrijgt en een uitvoerbaar plan maakt om op een duurzame en betekenisvolle wijze invulling te geven aan je ‘motivators’ en drijfveren

Ben je benieuwd naar waar te beginnen?

De oplossingen van Mami Veza

Quarterlife Relief Podcast review

De oplossingen van Mami Veza

Menu