fbpx

Het geheim van een liefdevolle relatie

Als je het gevoel hebt dat je levenspartner je niet goed behandelt ga je jezelf misschien afvragen of het mogelijk is om de situatie positief te veranderen. En áls dit mogelijk is: hoe creëer je dan een dynamiek waarin jullie allebei je geliefd, gehoord, gerespecteerd en gewaardeerd voelen? Zolang de situatie niet ‘giftig’ of gevaarlijk is, is het antwoord op de eerste vraag JA! Echter, alleen als jullie allebei bereid zijn om je in te zetten om de gewenste verandering mogelijk te maken.

Is verbetering in een relatie mogelijk?

“Wanneer je twee mensen hebt die toegewijd zijn aan elkaar/de relatie kunnen ze alles uitvechten,” zegt huwelijks- en gezinstherapeut Saudia L. Twine. “Het is een kwestie van je partner bewust maken van wat je wel/niet prettig vindt en vervolgens geduld en vergeving oefenen terwijl je partner leert hoe hij/zij de situatie beter te verbeteren.”

Je moet bereid zijn om aan jezelf te werken

Deel de verantwoordelijkheid voor de verandering, leg niet de volledige last bij je partner neer, ook jij hebt werk te doen. “Leren over wat relaties succesvol maakt en inzicht krijgen in je eigen gedrag en rol in de relatie is een geweldige plek om te beginnen,” zegt consultant en coach Lesli Doares. Houd
er echter rekening mee dat die inspanning soms niet de moeite waard is. “Sommige relaties kunnen niet worden hersteld, omdat de andere persoon niet in staat is om een ​​betere partner voor je te zijn,” zegt Doares. “Dit is vooral het geval wanneer er sprake is van misbruik, bepaalde
persoonlijkheidsstoornissen, een levensopvatting die niet strookt met de jouwe, enz.” Dus wees niet bang om verder te gaan als je partner niet in staat blijkt om je goed te behandelen.
Dat gezegd hebbende, in veel gevallen is het wél de moeite waard om aan je relatie te werken om het te laten slagen. In deze blog lees je alles over hoe je een liefdevolle(re) dynamiek in je relatie creëert met meer liefde, warmte, begrip, respect en openheid voor elkaar. 

Iedereen is een spiegel

Dit is het grootste geheim van alle relaties en het enige dat je écht moet begrijpen om al je relaties te transformeren. Ik herhaal:  elke persoon (en de gebeurtenissen die daarmee gepaard gaan) in je leven is jouw spiegel. Wat het bovenstaande betekent is dat anderen delen van jouw eigen bewustzijn terug reflecteren, waardoor je de kans krijgt om jezelf écht te zien en uiteindelijk te groeien. De eigenschappen die je in anderen bewondert zijn delen van jezelf die je in de ander erkent. Hetzelfde geldt voor de eigenschappen die je niet leuk vindt en bij jou voor frustratie zorgen. Wil je iets in je relaties veranderen? Wijs niet alleen een vinger naar de ander, wees je ervan bewust dat wat je in  hem of haar ziet op de een of andere manier ook in jou speelt. Wat kun je met dit inzicht?

 

Leer jezelf in anderen te herkennen

Alles en iedereen is jouw spiegel, zover waren we al. Maar pas als je écht begrijpt wat het werkelijk betekent om jezelf terug gereflecteerd te zien in de woorden en gedragingen van anderen zul je begrijpen dat het in conflicten niet gaat om het aanwijzen van een schuldige of elkaar tot dader of slachtoffer veroordelen. Waar gaat het dan wél om? In alle relaties gaat het uiteindelijk om liefde en openheid gebaseerd op respect voor de verschillen, de wil om elkaar werkelijk te zien en te begrijpen, nederigheid voor je eigen rol en dankbaarheid voor wat de relatie je brengt. Kun je zo’n basis met elkaar scheppen, dan zal het zoeken en vinden van oplossingen die voor jullie beiden werken gemakkelijker gaan, wordt vergeven een gegeven en is individuele en gezamenlijke groei onvermijdelijk.
Hoewel deze facetten van toepassing zijn op al je relaties – met familieleden, vrienden, collega’s en zelfs met degenen die je als ‘vijand’ beschouwt – is het in je relatie met je levenspartner waarin je de zuiverste en nauwkeurigste reflectie krijgt van wie je bent.

Als je steeds tegen dezelfde thema’s aanloopt

Intieme relaties hebben veelal de neiging op elkaar te lijken. Misschien heb je gemerkt hoe de fundamentele elementen in al je relaties hetzelfde lijken te blijven terwijl het gezicht van de persoon met wie je de interactie hebt verandert. De herhaling van soortgelijke discussies, emoties en onzekerheden kunnen je moedeloos maken en zelfs tot terughoudendheid leiden. Je geeft jezelf dan maar over aan de overtuiging dat intieme relaties moeilijk zijn, veel compromissen vereisen en dat het enige geheim voor een goede relatie berust op ‘goed geluk’ of ‘Goddelijke Wil’. Het enige wat opvalt is dan dat iets dat zo mooi en hoopvol begint  telkens in vernieling en wanhoop eindigt.
Maar: er is in al deze relaties één gemeenschappelijke deler: JIJ. Wie de persoon ook is die naast je staat, het maakt niet uit hoe vaak je hem of haar verandert, de fundamenten van je relatie blijven ongewijzigd (zij het in verschillende mate) omdat ze jou weerspiegelen. Het kan niets anders zijn. Dit gegeven kan je in het begin frustreren en je zou zelfs de waarheid kunnen verwerpen dat iedereen jouw spiegel is. Je kunt het echter ook als ‘geweldig nieuws’ zien, omdat het betekent dat ook jij kunt genieten van een liefdevolle relatie – iets dat voorheen misschien onbereikbaar leek. Om dit mogelijk te maken is er slechts één persoon die je moet transformeren: jezelf.

Wat zie je in de spiegel?

Om het concept – dat iedereen je spiegel is – in jezelf te integreren helpt het om in te zien dat het vooral kansen biedt. Je relaties met anderen zijn jouw kans om jezelf telkens weer beter te leren kennen en te groeien. Ze zijn een perfecte spiegel voor je innerlijke relatie met jezelf en de overtuigingen die je hebt over het leven c.q. liefde. Alles wat je bewondert in een andere persoon huist in potentie ook in jou en hetzelfde geldt voor alles wat je verwerpelijk vindt. Je herkent letterlijk je eigen kleuren bij de ander. Anders zou je ze niet kunnen zien. In wezen ontstaan de meeste relationele breuken wanneer partners het niet meer kunnen uitstaan ​​om zichzelf in de ander gereflecteerd te zien. Om goed te begrijpen hoe iedereen jouw spiegel is, kun je het beste denken in termen van de volgende drie facetten: je overtuigingen, eigenschappen en acties.

 1. Overtuigingen

  Je overtuigingen over relaties, mannen, vrouwen, de liefde en het leven in het algemeen spelen
  allemaal een ‘uitvergrote’ rol in je relaties. Gedurende ons leven hebben we overtuigingen verkregen die ervoor zorgen dat we op voor ons ‘typische’ manieren op situaties reageren. Dit valt het meest op in onze intieme relaties. Bijvoorbeeld, als je gelooft dat mannen of vrouwen niet te vertrouwen zijn zul je veelal relaties aantrekken waarin het geven en ontvangen van vertrouwen een uitdaging zijn. Zelfs als je partner de puurste vorm van loyaliteit toont, zul je naar redenen zoeken om het tegendeel te bewijzen en zoals het gezegde luidt: je zult altijd datgene vinden wat je zoekt.

Het ontstaan van onze overtuigen

Allereerst, je hebt niet bewust gekomen voor de overtuigingen die je hebt, ze beïnvloeden je op onbewust niveau. Feitelijk zijn het je neurale paden, die gevormd zijn door vele malen dezelfde oorzaak/gevolg reacties mee te krijgen in je leefomgeving (de maatschappij, media, je ouders/opvoeders, onderwijzers, vrienden, etc.). Hoe uitgesprokener de overtuigingen over hoe relaties behoren te zijn, hoe dieper ze in je systeem geworteld zullen zijn. Omdat je relaties op die overtuigingen zijn gebaseerd blijken je ervaringen in relaties deze vaak te bevestigen en te versterken. Afhankelijk van de aard van deze overtuigingen – of ze wel of geen gezonde en gebalanceerde relatie ondersteunen – kunnen ze een duurzame positieve of vicieuze cirkel creëren.

 1. Eigenschappen

  Elke eigenschap die je in je partner ziet, of je die nu bewondert of niet, is dus een weerspiegeling van jezelf – het laat je zien wie jij bent. Hoe meer je een bepaalde eigenschap bewondert of verwerpt, hoe meer het een deel van je bewustzijn laat zien dat je onvoldoende erkent. Als je bijvoorbeeld de jaloerse aard van je partner verwerpt, kan het zijn dat ook jij een bepaalde jaloezie koestert jegens anderen, dit hoeft niet perse in relatie tot je partner te zijn. Als de ‘concurrentiegerichte’ houding van je partner je ergert, zul je merken dat ook jij in bepaalde gebieden van je leven competitief bent ingesteld. Als de negativiteit of onzekerheden van je partner je frustreren, zul je merken dat ook jij negatief of onzeker bent over bepaalde levensthema’s. De enige reden dat deze eigenschappen je irriteren is dus omdat ze enigszins ook van jou zijn. Zolang je dit niet erkent zullen de eigenschappen je blijven frustreren, terwijl het inzicht dat de emoties universeel zijn en dus ook in jou ‘huizen’ je de kans biedt om samen te groeien.

Wanneer positieve eigenschappen je ergeren

Interessant is dat je misschien merkt dat zelfs sommige positieve eigenschappen je irriteren. Bijvoorbeeld, als de ‘te aardige’ en ‘vrijgevige’ aard van je partner je frustreert, laat het je zien dat je in bepaalde situaties ook vriendelijker en vrijgeviger zou willen zijn maar dat je nog weerstand in relatie tot het thema ervaart. In plaats van gefrustreerd te raken, kun je het beschouwen als een kans om vrijgevigheid of vergevingsgezindheid te beoefenen.

 1. Acties

  Een partner die zich op een manier gedraagt ​​die jou van streek maakt kan een teken zijn dat jij op dezelfde manier handelt, mogelijk niet tegen hem of haar, maar tegenover jezelf of anderen. Hoe meer een bepaalde actie je frustreert, hoe meer het een deel van jou weerspiegelt. Bijvoorbeeld, als je partner je respectloos behandelt, kijk dan eens in jezelf en doe onderzoek naar wie jij respectloos behandelt – dit kan om een vriend, een familielid of jezelf gaan. Jezelf respectloos behandelen kan gaan om de wijze waarop jij jezelf behandelt, met en over jezelf praat, wat je tolereert van anderen. Als je vindt dat je partner je teveel bekritiseert, ben je zelf wellicht te kritisch op jezelf en/of anderen?

Tegenpolen trekken elkaar aan’ = ‘gelijkgestemden trekken elkaar’

Waarschijnlijk heb je weleens gehoord dat tegenpolen elkaar aantrekken. Dit lijkt inderdaad vaak het geval te zijn. Als dit waar is, hoe kunnen relaties dan jouw spiegel zijn? Een andere benadering is dat tegenpolen slechts twee uitersten zijn van één kenmerk. Warm en koud lijken bijvoorbeeld tegengestelde polen maar zijn in werkelijkheid slechts twee extremen van de eigenschap ‘temperatuur’. Op dezelfde manier zijn bindings- en verlatingsangst geen echte tegenstelling maar twee gradaties van het thema hechting.  

Je zult dus zien dat de eigenschappen die je ziet in je partner slechts het tegenovergestelde lijken van je eigen karakter, maar dat ze in feite dezelfde karaktereigenschap zijn die slechts op een andere manier wordt uitgedrukt. Bijvoorbeeld, de introverte trekt de extraverte aan, de zwakke trekt de sterke aan, de gevende trekt de nemende aan, de ‘good’ trekt de ‘bad’ aan. Zulke – op het oog – tegengestelde partners trekken elkaar aan, zodat ze van elkaar kunnen leren en hun eigen extreme eigenschappen in balans kunnen brengen. De introverte partner leert bijvoorbeeld van de extraverte partner om opener te worden en vice versa. Dit creëert meer balans voor beiden in relatie tot zichzelf en elkaar.  

Gewelddadige relaties zijn geen uitzondering

Het bovenstaande is gericht op het helen en transformeren van al je relaties. Emotioneel en fysiek gewelddadige relaties zijn hierop geen uitzondering. De vorm die ze aannemen en hun weerspiegeling wijkt niet af van andere relaties. Aan de basis van ‘misbruik-relaties’ wortelt meestal een ernstig gebrek aan eigenwaarde in de misbruikte partner, die steeds dieper inslijt door de weigering om de ‘misbruiker’ te verlaten. Dit geldt ook voor de misbruikende partner door diens weigering om de partner die schijnbaar niet goed genoeg is te verlaten. De enige manier om boven zulke relaties uit te stijgen is door de kracht van zelfliefde. In feite is dat de basis om heling te brengen in alle relaties waarin het gedrag van anderen voor conflict en frustratie zorgt. Geen enkele relatie is perfect, er zal conflict zijn. Wat de relatie uiteindelijk zal laten bloeien of verwelken is de mate van de wederzijdse wens en ‘commitment’ om het conflict gezamenlijk op te lossen.

Relatie verbeteren 

Als het de moeite waard lijkt om de relatie te verbeteren en jullie willen allebei er aan werken om het laten slagen, lees dan het artikel 15 manieren om de dynamiek in je relatie te veranderen  voor 15 tips over het veranderen van de dynamiek tussen jullie en het creëren van een gezondere relatie.

Note: dit artikel is mede geïnspireerd op het boek van van Tania KotsosThe Adventures of I’.

Persoonlijke begeleiding bij het overwinnen van Relatieproblemen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan

De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.