fbpx

Tips voor een bewust gelukkig leven

foto Tips voor een bewust gelukkig leven
Foto @ Julia Avamotive

In een wereld die vaak wordt gedreven door prestaties en succes, rijst de cruciale vraag: Wat betekent het om werkelijk succesvol én gelukkig te zijn? Het streven naar succes wordt vaak gezien als een weg naar geluk, maar in de praktijk is een sterk verschil tussen de twee begrippen. In deze blog duiken we dieper in op het interessant verschil tussen succes en geluk. We verkennen hoe het nastreven van doelen en het behalen van successen niet altijd synoniem hoeft te zijn met een diepgaand gevoel van welzijn en het vinden van gemoedsrust. En we geven praktische tips om je te helpen bewust een gelukkiger leven te creëren.

De definitie van succes en geluk

Succes wordt vaak gedefinieerd als het bereiken van gestelde doelen, het overwinnen van uitdagingen of het behalen van gewenste resultaten. Het kan worden gemeten aan de hand van externe prestaties, zoals carrièregroei, financiële welvaart of erkenning in de vorm van een diploma, geld of positie.

Succes is vaak meetbaar en zichtbaar voor anderen, en het kan variëren afhankelijk van individuele doelen en maatschappelijke normen.

Geluk daarentegen is een dieper, subjectiever gevoel van tevredenheid en welzijn. Het gaat verder dan externe prestaties en wordt meer beïnvloed door interne factoren, zoals persoonlijke tevredenheid, emotionele gemoedstoestand en voldoening in het dagelijks leven. Geluk is vaak meer verbonden met innerlijke vrede, het koesteren van relaties en het ervaren van positieve emoties.

Het kan onafhankelijk zijn van externe prestaties en wordt vaak beschouwd als een meer duurzame en diepgaande staat van zijn.

Hoewel succes en geluk vaak als doelen op zichzelf worden nagestreefd, kunnen deze concepten ook met elkaar verweven zijn. Sommige mensen vinden geluk in het behalen van succesvolle doelen, terwijl anderen ontdekken dat innerlijk welzijn niet noodzakelijkerwijs afhangt van traditionele maatstaven van succes. Hoe ieder persoon deze concepten ervaart verschilt omdat het vaak samenhangt met individuele normen en waarden, culturele invloeden en persoonlijke ervaringen.

Externe Maatstaven

Een veelvoorkomende maatstaf voor succes is de beoordeling van individuele prestaties. In professionele contexten kan dit worden gemeten aan de hand van de mate waarin iemand professionele doelen heeft bereikt, targets heeft overschreden of aanzienlijke bijdragen heeft geleverd aan een organisatie. Prestaties dienen vaak als meetbare indicatoren die direct gekoppeld zijn aan het succes van een individu.

Carrièrevoortgang:

Carrièrevoortgang is een prominente maatstaf voor succes in de professionele wereld. Het bereiken van hogere functies, het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden en het behalen van professionele erkenning worden vaak beschouwd als tekenen van succes. Maatschappelijke normen leggen vaak de nadruk op het beklimmen van de carrièreladder als een meetbare en zichtbare indicator van individueel succes.

Materiële Verwerving:

Materiële bezittingen, zoals het bezitten van een groot huis, dure auto’s, en financiële welvaart, worden ook vaak geassocieerd met succes. De maatschappij heeft de neiging om materiële verworvenheden te beschouwen als externe manifestaties van individueel succes. Het vermogen om comfort en luxe te verwerven wordt soms gezien als een directe afspiegeling van het behaalde succes in het leven.

Invloed van Maatschappelijke Normen op het Definiëren van Succes

Deze meetbare elementen vormen vaak de bouwstenen van de traditionele definitie van succes in veel samenlevingen. Het meten van succes aan de hand van prestaties, carrièrevoortgang en materiële verworvenheden is echter niet universeel. Iemands eigen individuele normen en waarden spelen een cruciale rol bij het bepalen van wat als succesvol wordt beschouwd.

Deze normen kunnen druk uitoefenen op individuen om te voldoen aan vastgestelde criteria en verwachtingen die vaak gerelateerd zijn aan externe prestaties en meetbare resultaten.

Deze maatschappelijke normen creëren een kader waarin mensen hun eigen succes beoordelen. In bepaalde gevallen kan dat leiden tot de overtuiging dat je alleen succesvol (lees: gelukkig) kunt zijn door het verwerven van externe zaken en waardoor je de neiging ontwikkelt om succes te definiëren op basis van wat sociaal aanvaardbaar is. Het is essentieel om deze invloeden te erkennen bij het definiëren van je persoonlijke doelen en het vinden van een evenwicht tussen jouw eigen individuele behoeftes en verwachtingen van je omgeving (familie, vrienden, collega’s, etc.).

Onvervuld gevoel, de factoren die bijdragen aan het ervaren van geluk

 Als je doelen nastreeft om aan de verwachtingen van anderen te voldoen, maar deze niet in overeenkomen met je eigen waarden, loop je het risico een gevoel van leegte of onvervuldheid te ervaren, zelfs als je externe successen behaalt. Het kan leiden tot stress door verlies van je eigen levensrichting.

Persoonlijke Relaties: Sterke banden met familie, vrienden en romantische partners dragen bij aan een gevoel van verbondenheid en sociale steun, wat essentieel is voor je welzijn.

Gezondheid: Goede gezondheid wordt vaak geassocieerd met een gevoel van energie en vitaliteit. Mensen die zich fysiek en mentaal gezond voelen, hebben over het algemeen meer energie om actief deel te nemen aan het leven, wat positief bijdraagt aan hun algehele geluksniveau.

Gemoedstoestand en Emotioneel Evenwicht: Een positieve gemoedstoestand en het vermogen om met uitdagingen om te gaan dragen bij aan een gelukkiger leven.

Zelfacceptatie en Zelfliefde: Het vermogen om jezelf te accepteren en lief te hebben, ongeacht je tekortkomingen, is van invloed op je gevoel van eigenwaarde en geluk. De innerlijke rust en zelfcompassie die hieruit voortvloeien dragen bij aan een positieve kijk op het leven.

Zingeving en Doel: Het hebben van een doel geeft richting en betekenis aan het leven. Het hebben van een gevoel van zingeving en het nastreven van persoonlijke doelen dragen bij aan een gevoel van voldoening en geluk.

Veerkracht en Flexibiliteit: Het vermogen om veerkrachtig te zijn als je je uitgedaagd voelt in het leven en flexibiliteit bij het omgaan met veranderingen zijn belangrijke aspecten van geluk. De bereidheid om lost te laten, te groeien en te leren van moeilijke situaties dragen namelijk sterk bij aan je innerlijke welzijn.

Waardering en Dankbaarheid:

Het bewust waarderen van wat je hebt in het leven en het uiten van dankbaarheid zijn verbonden met een hoger niveau van geluk. Overigens betekent dit niet dat je alleen met positieve gedachten rond mag lopen, het is eerder een uitnodiging om te erkennen dat ondanks de mindere prettige ervaringen, er nog steeds zaken zijn die de moeite waard zijn.

Geluk blijkt dus sterk afhankelijk te zijn van interne, subjectieve elementen die variëren van emotionele welzijn tot relaties en persoonlijke vervulling. Het begrijpen en cultiveren van deze interne factoren kan leiden tot een diepgaander en duurzamer gevoel van geluk. Maar hoe doe je dat?

Positieve emoties

Positieve emoties spelen een belangrijke rol bij het ervaren van geluk. Wanneer je positieve emoties zoals vreugde, dankbaarheid, liefde en tevredenheid ervaart, heeft dit een directe invloed op je algehele gemoedstoestand. Deze emoties vergroten namelijk niet alleen je gevoel van geluk op het moment zelf, ze dragen ook bij aan het ontwikkelen van je veerkracht, sociaal welzijn en een positief perspectief op het leven. Het bewust ervaren van positieve emoties, bijvoorbeeld door middel van dagelijkse dankbaarheidsoefeningen, kan een krachtige bijdrage leveren aan je geluksniveau.

Mindfulness:

Mindfulness, of het bewust aanwezig zijn in het hier en nu zonder oordeel, heeft aantoonbare voordelen voor het ervaren van geluk. Door mindfulnesspraktijken en andere meditatieve oefeningen zoals yoga, wandelen en ademhalingsoefeningen kun je je aandacht richten op het heden, waardoor je je meer bewust wordt van je gedachten en emoties. Dit vergroot niet alleen het zelfbewustzijn, maar stelt je ook in staat om met meer compassie en acceptatie naar jezelf en je omgeving te kijken.

Mindfulness en andere meditaties helpen daarmee stress te verminderen, verbetert de emotionele veerkracht en draagt bij aan een dieper gevoel van innerlijke rust en tevredenheid.

Samengevat

Succes wordt vaak gemeten aan de hand van externe prestaties, carrièrevoortgang en materiële verworvenheden, die voldoen aan maatschappelijke normen van succes. Daarentegen, wordt geluk beïnvloed door interne factoren, waaronder persoonlijke relaties, gezondheid, gemoedstoestand, zelfacceptatie en het nastreven van zingeving. Geluk komt met name voort uit positieve emoties, mindfulness en levensvreugde. Het bewust creëren van deze factoren draagt bij aan een diepgaande en duurzame ervaring van geluk.

Vragen om je te helpen reflecteren op jouw opvattingen over succes en geluk:

  • Succes: Wat betekent succes voor jou? Zijn het externe prestaties, innerlijke voldoening, of een combinatie van beide? Identificeer jouw persoonlijke criteria voor succes.
  • Geluk: Hoe zie je geluk in je leven? Is het afhankelijk van externe omstandigheden of vind je het in interne factoren zoals relaties, gezondheid en innerlijke vreugde?
  • Balans Tussen Extern en Intern: denk na over hoe je externe verwachtingen en interne waarden in evenwicht kunt brengen. Zijn jouw doelen gebaseerd op wat anderen verwachten, of volg je jouw eigen authentieke pad?
  • Het bewust ervaren van geluk: Hoe kun je positieve emoties, mindfulness en levensvreugde bewust in jouw leven integreren? Welke stappen kun je nemen om je gevoel van intern welzijn te bevorderen en geluk te ervaren?
Persoonlijke begeleiding bij het omgaan met stress 
  • Het leven kan zo druk zijn, dat je hierdoor kunt vergeten om stil te staan bij hoe het écht met je gaat waardoor je vast kunt lopen in vastgeroeste patronen met als gevolg: emotionele en/of fysieke onvrede over de status-quo van je leven. Quarterlife coaching helpt je om even stil te staan en te investeren in die gebieden van leven die om aandacht vragen zodat jouw willen, denken en doen weer op lijn komen te staan. We laten je zien hoe jij optimaal gebruik kunt maken van jouw kennis, emoties, intuïtie en talenten om een leven vol rust, plezier, vervulling en vitaliteit te creëren. Meer informatie >>>

Onze tips en handvatten om je op weg te helpen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan

De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.