fbpx
foto Tips om de rust in de liefdesrelatie te herstellen
Foto @Jessica Lewis

Tips om de rust in de liefdesrelatie te herstellen

Als mens hebben we met een heel scala aan emoties te maken die van invloed zijn op hoe we leven en omgaan met anderen. Soms lijkt het alsof we helemaal door deze emoties worden geregeerd. De keuzes die we maken, de acties die we ondernemen, de woorden die we uitspreken, de gedachten die hebben en de percepties die we hebben over alles waarmee we te maken krijgen. De simpele waarheid is, dat we op enig moment allemaal door deze emoties worden beïnvloed als gevolg van levensgebeurtenissen. Ontwikkelingen in onze relatie(s) zijn daar een voorbeeld van. Maar als je (eindeloos) botst met je partner, hoe weet je nu of de wrijving wordt veroorzaakt door een emotionele trigger binnenin jezelf of dat de oorsprong zich buiten jezelf bevindt? En nog belangrijker: hoe haal je de pijnlijke angel uit de strijd om de liefde, harmonie en rust binnen de relatie te herstellen? 

“Als het hysterisch is, is het historisch”

Emoties en gevoelens die vaak als negatief worden bestempeld, zoals frustratie, verdriet, angst en boosheid, zijn op zichzelf niet slecht. Ze zijn meestal puur een teken dat er een behoefte of probleem is dat moet worden aangepakt. Dat geldt voor jou én voor je partner. 

Maar als je je keer op keer – zonder al teveel moeite – ergert aan het gedrag van je partner en je zelfs bij de allerkleinste dingen ‘moordneigingen’ krijgt, is dat dan een teken dat de frustratie van binnenuit jezelf komt?

Wanneer je reactie op een gebeurtenis onevenredig dramatisch en geheel niet in verhouding lijkt tot de feitelijke gebeurtenis, is het zeer waarschijnlijk dat het probleem voortkomt uit je eigen onopgeloste heibel. Dat onderstreept het gezegde: “als de emotie hysterisch is, is het zeer waarschijnlijk ook historisch.”

Relatieproblemen en persoonlijke problemen

Om de echte veroorzaker van jullie relatieproblemen te ontdekken is het dus belangrijk te ontrafelen of de ruzie een persoonlijk of een relatieprobleem is. Een persoonlijk probleem kan zich binnen een relatie namelijk moeiteloos maskeren als een relatieprobleem. Een voorbeeld hiervan: “Je partner die normaal gesproken altijd voor je klaar staat is gestresst. Als jij om zijn/haar aandacht vraagt antwoordt deze met “ik kan je nu niet helpen, los het zelf op.” Uit onvrede met deze reactie begin jij tegen je partner te schreeuwen, je noemt hem/haar egoïstisch en je stort een rivier van tranen en beschuldigingen in zijn/haar richting.  Laat ik duidelijk zijn, er is niets mis met het ervaren van emoties van ongenoegen als dingen anders lopen dan je wenst. Je emoties zijn dan simpelweg een teken dat er iets niet helemaal in de haak is. Maar zoals ik eerder aangaf, de extremiteit van de reactie in vergelijking tot de feitelijke gebeurtenis is je thermometer om te bepalen of de oorzaak (deels) bij jezelf gezocht moet worden. Een extreme reactie suggereert namelijk dat er iets diepers aan de hand zou kunnen zijn dan de feitelijke gebeurtenis zelf.

Hoewel de actie van je partner de trigger kan zijn van je emoties, is de geuite reactie vaak het resultaat van interne worstelingen die voortkomen uit jouw eigen persoonlijke geschiedenis. De manier waarop we ons in relaties gedragen, komt vaak voort uit de manier waarop we als kind zijn behandeld (dat wil zeggen onze hechtingsstijlen). Iemands hechtingsstijl staat voor de manier waarop de persoon met anderen omgaat in relaties. Volgens de gehechtheidstheorie, voor het eerst ontwikkeld door psycholoog Mary Ainsworth en psychiater John Bowlby in de jaren 1950, wordt de hechtingsstijl gevormd en ontwikkeld in de vroege kinderjaren als reactie op onze relaties met onze eerste verzorgers.

In basis wordt er aangenomen dat onze hechtingsstijl als volwassene een weerspiegeling is van de dynamiek die we als kind met onze verzorgers hadden.

Personen die zijn opgegroeid met ouders die niet consistent beschikbaar waren, kunnen bijvoorbeeld een angstige hechtingsstijl ontwikkelen, waardoor ze zich voortdurend onzeker voelen in relaties en bang zijn om in de steek gelaten te worden. Dit kan ertoe leiden dat ze overdreven reageren – ze worden bijvoorbeeld extreem ongerust, boos of jaloers wanneer hun doorgaans beschikbare partner ervoor kiest om zonder hen activiteiten te ondernemen. 

Hoe weet je of je jouw persoonlijke problemen op je partner afreageert? 

  • Je partner toont bezorgdheid of vraagt naar wat er met je aan de hand is, en je reageert met een boze toon.
  • Je geeft je partner de schuld van hoe je je voelt.
  • Zonder een feitelijke reden spreek/handel je agressief tegen je partner.
  • Je bent overdreven kritisch over het gedrag van je partner.

Hoe om te gaan met je eigen innerlijke conflicten?

Als je een patroon begint op te merken waarin je constant onevenredig reageert op een probleem of je je eigen emoties op je partner afreageert, is dat een teken dat je misschien wat innerlijk werk te verrichten hebt. 

Er zijn tal van methoden om je hart te helen en je zelfbewustzijn te vergroten. Als je tijd neemt voor zelfreflectie, of het nu door meditatie, het bijhouden van een dagboek of hulp van een professional is, let dan op hoe je geest werkt en op de emoties en gevoelens die je ervaart. Leer je emoties te identificeren, te ervaren, erop af te stemmen en ze te reguleren. Kortom, werk aan het sterken van je vermogen om je gevoelens daadwerkelijk te voelen, zowel de fijne als de wat minder prettige versies van je emoties. Een manier om dit te doen is door regelmatig naar je emotionele toestand te kijken en je gevoelens – voor zoveel mogelijk – te benoemen wanneer ze zich voordoen. Het begrijpen van je emoties kan het gemakkelijker maken om te onderscheiden of je emoties en reacties richting je partner op iets anders of iemand dan je partner gericht zijn, en kan daardoor onnodige spanning tussen jullie voorkomen.

Hoe weet je wanneer je een probleem in je relatie los moet laten of juist de confrontatie met je partner moet aangaan?

Als je merkt dat je reactie voortkomt uit emotionele verwondingen uit het verleden of innerlijke conflicten, is dit misschien niet het beste moment om het probleem met je partner aan te pakken.

Als je woede voelt, extreem prikkelbaar of agressief bent, is dat geen goed moment om een probleem aan te pakken. Die emoties vergroten de kans op een onproductieve en mogelijk een uit de hand gelopen woordenwisseling.

Ruimte maken om je emoties te verwerken voordat je ze op iemand anders richt, betekent niet altijd dat je ‘iets loslaat’. Het kan in plaats daarvan ruimte maken voor een productiever gesprek. Hetzelfde geldt als je een extreme en overdreven reactie bij je partner opmerkt. In plaats van confronteren terwijl hij/zij opvliegend is, is het misschien het beter om ruimte te geven en het gesprek aan te gaan als je partner eenmaal is afgekoeld.

Aan de andere kant, als je een ‘people pleaser’ bent, kun je meer baat hebben bij het aangaan van de confrontatie. Het archetype van ‘People Pleaser’, is van nature geneigd om de goedkeuring van anderen te zoeken en worstelt daarom vaak met de angst om be- en veroordeeld te worden. Dit manifesteert zich vaak als de angst om mensen in de steek te laten en als de angst voor wat andere mensen over hen zouden kunnen zeggen. In wezen kan de grootste zorg van de People Pleaser vaak worden samengevat als de angst voor hoe anderen reageren. Hierdoor hebben ‘people pleasers’ de neiging om hun eigen behoeften en gevoelens het zwijgen op te leggen om hun partner te ‘pleasen’. Na verloop van tijd kan dit tot gevoelens van wrok leiden, met alle gevolgen van dien. 

Dus in plaats van elk akkefietje meteen los te laten, is het beter om kleine stapjes te nemen en op een respectvolle manier het gesprek aan te gaan.

Zeg bijvoorbeeld: “ik weet niet zeker of dit iets is dat ik wil loslaten of waarover ik het gesprek met je aan wil gaan, maar aangezien het inslikken van mijn gevoelens alleen maar leidt tot gevoelens van wrok, zou ik willen proberen om eerlijk en direct tegen je te zijn over hoe ik me daarbij voel.” 

Samengevat

Als je merkt dat je zout legt op alle voorbij kruipende babyslakjes bij je partner, en het verstoort de sfeer binnen je relatie, is het tijd om bij jezelf naar binnen te keren en te zien of je onderliggende emotionele verwondingen uit je verleden hebt die om heling vragen. Hetzelfde geldt voor je partner als reacties extreem lijken in vergelijking tot de feitelijke gebeurtenis. Als je partner zijn/haar persoonlijke problemen op jou afreageert op een manier die fysiek, emotioneel, mentaal of seksueel schadelijk voor je is, zoek dan onmiddellijk externe hulp. 

Persoonlijke begeleiding bij het overwinnen van Relatieproblemen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan

De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.