fbpx
Ontdek jouw liefdestaal
Foto @Ekaterina Bolovtsova

Welke Liefdestaal Spreek Jij? Ontdek het hier!

Oké, je toont – op jouw manier – regelmatig genegenheid aan je partner, vrienden en familie. Maar neem je echt de tijd om ervoor te zorgen dat je ‘liefde’ communiceert in een taal die zij begrijpen? Weten zij jouw gebaren van liefde en aandacht op waarde te schatten? Ken jij jouw eigen en hun liefdestaal? Kortom, weet jij wanneer jouw partner, vrienden en familie zich werkelijk gewaardeerd voelen? Zelfs in de liefde kunnen we ‘lost in translation’ raken als twee mensen verschillende liefdestalen spreken. Hoe kun je deze miscommunicatie in je relatie voorkomen door het gebruik van de juiste liefdestaal? In deze blog reiken wij je een woordenboek toe. 

Wat zijn de 5 liefdestalen?

De vijf talen van liefde zijn vijf verschillende manieren om liefde uit te drukken en te ontvangen, namelijk: (1) woorden van bemoediging en bevestiging, (2) quality time, (3) geschenken ontvangen, (4) dienstbaarheid en (5) fysieke aanraking. Niet iedereen communiceert liefde op dezelfde manier, en evenzo hebben mensen verschillende manieren waarop ze liefde willen ontvangen. Het concept van liefdestalen is ontwikkeld door Gary Chapman, Ph.D., in zijn boek The 5 Love Languages: The Secret to Love That Lasts, waarin hij deze vijf unieke stijlen van het communiceren van liefde beschrijft. Hij kwam tot deze vijf categorieën door ervaringen uit zijn eigen huwelijk, het coachen van stellen en zijn werk als pastoor. 

Op een bepaald niveau voelen we ons allemaal verbonden met de meeste van deze liefdestalen, maar ieder van ons heeft er één die hem of haar het meest aanspreekt”, zegt Chapman.

Als je jouw eigen primaire liefdestaal en de taal van je partner of anderen in je omgeving ontdekt en die taal regelmatig spreekt, kan dit een beter begrip van elkaars emotionele behoeften creëren en elkaars groei beter leren ondersteunen.

Hier is een overzicht van elk van de vijf liefdestalen die Chapman beschrijft:

  1. Bevestigende woorden

Mensen met bevestigende woorden als primaire liefdestaal waarderen verbale erkenningen van genegenheid, waaronder een frequente ‘Ik hou van jou‘, complimenten, woorden van waardering, verbale aanmoediging en het vaak delen van digitale communicatie zoals sms’en en betrokkenheid op sociale media. Kortom, geschreven en gesproken uitingen van genegenheid zijn het meest van belang voor deze mensen.

Door deze uitingen voelen ze zich begrepen en gewaardeerd.

  1. Quality time

Mensen wiens liefdestaal quality time is, voelen zich het meest gewaardeerd wanneer hun partner actief tijd met hen doorbrengt en fysiek in de buurt is. Ze houden er vooral van als anderen actief luisteren, oogcontact met ze maken in gesprekken en volledig aanwezig zijn als ze tijd met hen doorbrengen. Ze hebben een sterk verlangen om actief tijd door te brengen met hun partner, zinvolle gesprekken te voeren en/of samen leuke dingen te doen.

Bij deze liefdestaal gaat het erom dat je je onverdeelde aandacht schenkt aan die ene speciale persoon, zonder afleiding van televisie, telefoons of enige andere inmenging van buitenaf.

  1. Handelingen van dienstbaarheid (hulpvaardigheid)

Als dienstbaarheid je liefdestaal is, voel je een enorme waardering voor mensen die er alles aan doen om het je zo gemakkelijk mogelijk te maken in het leven. Het gaat hierbij om kleine en grote gebaren van dienst- en hulpvaardigheid zoals kippensoep voor je maken als je ziek in bed ligt, ’s ochtends koffie voor je zetten of door klusjes van je over te nemen als je een drukke dag/tijd hebt op het werk.

In tegenstelling tot degenen die liever horen hoeveel er voor hen zal worden gezorgd, wordt aan mensen op deze lijst graag in daad getoond hoe ze gewaardeerd worden. 

Deze liefdestaal is voor mensen die geloven dat daden luider spreken dan woorden.

  1. Geschenken

Geschenken is een relatief eenvoudige liefdestaal: je voelt je geliefd als mensen je ‘visuele symbolen van liefde’ geven, zoals Chapman het noemt. Het gaat niet om de geldwaarde, maar om de symbolische gedachte achter het cadeau. Mensen met deze liefdesstijl erkennen en waarderen het proces van het geven van geschenken: de zorgvuldige overwegingen om te komen tot het cadeau, de opzettelijke keuze van het object dat de relatie vertegenwoordigt en de emotionele vreugde die ervaren wordt bij het ontvangen van het cadeau. De sleutel hier is om betekenisvolle dingen te geven die voor hen belangrijk zijn en hun waarden weerspiegelen, niet noodzakelijk die van jou (zoals een handgeschreven brief).

Wie geschenken ontvangen als liefdestaal heeft, geniet ervan iets te krijgen dat zowel fysiek als zinvol is.

  1. Fysieke aanraking

Mensen met fysieke aanraking als liefdestaal voelen zich geliefd als ze fysieke tekenen van genegenheid krijgen: een aai, een knuffel, een schouderklopje, kussen, elkaars hand vasthouden en seks. Fysieke intimiteit en aanraking kunnen ongelooflijk bevestigend zijn en dienen als een krachtige emotionele verbinder voor mensen met deze liefdestaal. De wortels van deze liefdestaal gaan terug naar onze kindertijd, merkt Chapman op, sommige mensen voelden alleen diepe genegenheid en liefde van hun ouders als ze werden vastgehouden, gekust of aangeraakt. Mensen die hun waardering uiten via deze taal, voelen zich gewaardeerd wanneer ze worden geknuffeld, gekust of met een oprechte intentie worden aangeraakt.

Ze waarderen het gevoel van warmte en comfort dat bij fysieke aanraking hoort.

Liefdestaal Quiz: Wat is mijn liefdestaal?

Chapman heeft een quiz ontwikkeld waarmee jij jouw primaire en secundaire liefdestaal kunt ontdekken. Vragen die hierbij centraal staan zijn o.a.:

  • Hoe toon je liefde? 
  • Waar klaag je over in een relatie? 
  • Welk element vraagt of heeft dagelijks actief jouw aandacht of die van je partner nodig? 

Ontdek via deze link jouw primaire en secundaire liefdestaal >>

De meest voorkomende liefdestaal.

Chapman analyseerde de resultaten van zo’n 10.000 mensen die zijn online quiz in 2010 deden en ontdekte dat bevestigende woorden de meest populaire liefdestaal is, maar de meerheid was met slechts een kleine marge. In 2018 analyseerde dating-app Hinge hun app en ontdekte dat de meest voorkomende liefdestaal ‘quality time‘ was.

Persoonlijk geloof ik dat de liefdestaal van iemand ook afhangt van geslacht, cultuur, gewoonten, waarden en normen. Bijvoorbeeld, bepaalde liefdestalen die in het Westen voorkomen, komen minder vaak voor in niet-westerse culturen. In Zuid-Aziatische culturen voelt het bijvoorbeeld erg ongemakkelijk om iemand rechtstreeks te prijzen. Ook is het in sommige culturen een taboe om in het openbaar genegenheid tussen echtgenoten of romantische partners te tonen. 

In een relatie met elk type liefdestaal.

Hoe miscommunicatie in de liefde en relatie te voorkomen met de juiste liefdestaal? Werken met liefdestalen kan bedrieglijk eenvoudig lijken – maar het begrijpen ervan kan transformerend werken als je het toepast in de praktijk. Het nodigt uit tot nieuwsgierigheid naar de wereld van de mensen om je heen: hoe en wanneer voelen ze zich geliefde? Op welke manier tonen ze hun liefde aan anderen? En hoe verhoudt de liefdestaal van de mensen om je heen zich tot jouw liefdestaal? 

Bijvoorbeeld, jij hebt ‘bevestigende woorden‘, maar je partner hecht veel waarde aan ‘quality time’ en ‘aanraking‘. Als een poging om verbinding te maken, zou je hem de hele dag lieve woordjes kunnen sms’en en denken dat je goed bent in het uiten van je liefde aan je partner. Maar ondertussen vraagt hij/zij zich af waarom je er nooit in geïnteresseerd bent om te knuffelen. Hij voelt zich onbemind terwijl jij elke dag duizenden woorden van liefde geeft. Zie je hoe gemakkelijk conflicten kunnen ontstaan als we elkaars liefdestaal onvoldoende begrijpen?

Door onze primaire en secundaire taalvoorkeuren voor liefde helder te hebben kan het gemakkelijker zijn om elkaar te geven waar we van nature naar hunkeren in de liefde.

Kritiek op de theorie van de liefdestaal.

30 jaar na de publicatie van Chapman’s boek zijn er, ondanks de populariteit, veel experts die hebben gewezen op de mogelijke gebreken van het concept rondom liefdestalenen en de toepassing ervan in de praktijk. Immers, sommige mensen zouden de theorie van de liefdestalen kunnen gebruiken als een soort persoonlijkheidstest en aannemen dat zij ‘nu eenmaal zo zijn’ en dus vragen dat anderen zich aan hen aanpassen. Dus, menen ze hiermee miscommunicatie in de relatie te voorkomen door van anderen te eisen om de enige en voor hen juiste liefdestaal te gebruiken. Echetr, het punt dat  Chapman in zijn boek probeert te maken is juist erop gericht om ons aan te sporen na te denken over hoe we een betere aansluiting kunnen vinden bij anderen door te beseffen dat ze een voorkeur zouden kunnen hebben hierin.

Het is dus niet bedoeld als onderlegger voor je eis aan anderen om zich aan jou aan te passen. Andersom is dat natuurlijk ook waar. 

Ook heeft recent onderzoek aangetoond dat op één lijn liggen met elkaars liefdestaal geen garantie is voor een succesvolle en gelukkige relatie. Koppels die dezelfde liefdestaal deelden waren in dit onderzoek niet gelukkiger dan koppels met verschillende stijlen. Dat suggereert dat het leren beheersen van het liefdestaalsysteem en het gebruiken van een liefdestaal op basis van wat de persoon/partner op dat specifieke moment nodig heeft, waardevoller is dan alleen te vertrouwen op het gebruik van één dominante liefdestaal.

Weer anderen hebben opgemerkt dat het concept van liefdestalen wederzijdse afhankelijkheid bevordert en voorkomt dat partners autonomie en authenticiteit ontwikkelen. Een relatie is een plek voor transformatie en groei. Als we elkaar beperken met een specifieke liefdestaal, laten we geen ruimte voor verandering. Het blijft dus essentieel om je aangemoedigd te voelen om niet slechts één liefdestaal te spreken bij het geven en ontvangen van liefde – hoe meer talen we spreken, hoe groter ons vocabulair in het uiten en het waarderen van liefde.

Een derde punt van kritiek is dat het concept als te  simplistisch kan worden ervaren: het houdt onvoldoende rekening met seksualiteit, cultuur, trauma en intergenerationele verschillen in genuanceerde gemeenschappen. Intermenselijke relaties zijn een gecompliceerde weerspiegeling van de wonden en hechtingsstijl uit onze kindertijd. Het is dus goed mogelijk dat wanneer een persoon de emotionele ‘wonden’ uit eerdere relaties heelt en hij/zij een gezonde hechtingsstijl ontwikkelt zijn liefdestaal ook verandert. 

Het is belangrijk om liefdestalen niet als de enige ‘zalf’ te gebruiken om problemen in relaties op te lossen.

We moeten daarvoor alle tools uit onze emotionele gereedschapskist aanwenden om een totaalbeeld te creëren zodat problemen bij de wortel kunnen worden aangepakt.  

Samengevat

Een liefdestaal is een handig hulpmiddel om de manier waarop we met elkaar communiceren en ons uitdrukken te verbeteren, maar het zou niet als een one-size-fits-all-oplossing voor een gelukkige relatie moeten worden gebruikt. In plaats daarvan zou het moeten functioneren als een startpunt dat koppels op een pad zet om elkaar op een diepere manier te ontmoeten en beter te leren begrijpen. Maar daar moet het werk niet stoppen.

Persoonlijke begeleiding bij het overwinnen van Relatieproblemen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan

De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.